Bütün Siyasi Fikirlerinizin Canı Cehenneme!

Bu yazı sistem bağımlıları için fazla komplo teorisi ihtiva edebilir.
Dünya Hepimizin
Dünya'dan başka gidecek yerimiz yok.

İnsan olmanın ön kimlik olmadığı; kendini medeni sanan bir medeniyet kadar ilkel bir medeniyet insanlık tarihi boyunca var olmamıştı belkide.? Bence. 

Bütün bu saçmalığın temeli, sistemin insan genlerine nüfuz edip karakteri ve yaşam biçimini etkilemesidir. Etkileme, hayata hazırlanma ve bebeklik dönemlerinde erken adaptasyondan kaynaklanıyor olabilir. Böyle olmasının nedenine gelecek olursak, insanı diğer bütün canlılardan ayıran en mükemmel özelliği düşünebilme yeteneğine varıyor olacağız. Nitekim diğer bütün canlılar gelişimlerini hayata gelmeden önce tamamlıyor, neredeyse(!) Yalnızca insan doğduğunda yürüyemiyor, göremiyor ve benzeri hayati işlevlerden yoksun dünyaya geliyor. Bir bebek doğduğu andan itibaren uzun bir süre zifiri karanlıkta tutularsa o bebek artık hayatı boyunca bir daha göremeyecektir. Görme yeteneği için ışığa ihtiyaç vardır ve beyin bu sinyalleri almazsa, görmeye ihtiyacı olmadığı bir dünyada olduğunu anlayarak görme sinirleri gelişmeyecektir.

Venüs Projesi'nde şehir yapısı yuvarlaktır.
İdeal şehir yapısı dairedir.

Hayata tutunabilmek ve gerekli ilk motor hareketler için ön kaslar ve benzeri yapısal özellikler gelişmeden dünyaya geliyoruz, sebebi basit, insanoğlu doğduktan sonra da gelişimine devam etmek zorunda ve bu açıdan en büyük gelişim beyinde gerçekleşiyor. Çünkü bireyin nasıl bir dünya ile karşı karşıya geleceğini öğrenmesi ve tanıması için beynin dış dünya'da gelişmeye ihtiyacı vardır. Eğer birey bebekliğini stresli bir ortamda geçirirse, beyin kendini korumaya alır ve ''Hmm demek ki dünya böyle, acımasız, korunmaya ihtiyacın var, menfaatini düşün...'' Komutunu veriyor. Ve karakter, yaşam biçimi buna göre şekilleniyor. Stres derken neyi kastettiğimi belirteyim, içinde bulunduğumuz parasal sistemin getirdikleri, modern kölelik, işveren, işçi ve tüketici döngüsü. Döngü şu şekilde işliyor; işveren para için işçiyi çalıştırır işçi para için çalışır ve işçi kendisinin çalışarak ürettiğini işverene para vererek satın alır. İşte sizin saçmalığınız! Ne kadar sert ve acımasız. Üretimden veya gerçek maldan ziyade sadece bir aracı olan paraya daha çok önem veriyoruz. Ve para esasında borçtan doğmaktadır. Dünyadaki bütün borçlar aynı anda ödenip kapatılsa, yeryüzünde tek bir kuruş para kalmayacaktır. Parasal sistemin başında oturup, musluğu tutanlar nüfusun sadece %1'ini oluştururken dünyadaki tüm mal varlığının da %40'ından fazlasına sahipler. Alın size demokrasi ve eşitlik saçmalıklarınız. Peki biliyor muydun? Tüm bu yasalar, kanunlar, adalet ve her ne zırva ise artık, hepsi %1'in menfaati için uydurulmuş, elitlerin çıkarlarını gözeten şeyler olduğunu? Bu antik roma'dan beri böyle işliyor.
Venüs Projesi enerji üretimi.
Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.

Siz hiç uçak yapan ya da bir hastalığa çare bulan, gerçekten insanlığa fayda sağlayan bir siyasetçi, politikacı tanıdınız mı? Ben tanımadım.

Belkide İçinde var olduğumuz sistem sosyal evrimin sadece basamaklarından bi'tanesidir. Bunu kestirmek güç, çünkü çok uzun bir dönem ve çok azımızın hayal edebileceği zaman dilimlerinde gerçekliyor sistem devrimleri. Fakat emin olduğum insanlık tarihi için önemli bir dönemde yaşadığımız ve tanıklık ediyor olduğumuzdur. Bilim, siyaset ve politika gibi kibirli değildir, kendi doğrusunu asla bir din ya da siyasi otorite gibi kült ve dogma kabul etmez, kanıtladığı doğrusunun dahi içerisinde yanlış olabilme ihtimalini ihtiva eder.
Venüs Projesi'nde limanlar.
İnsan hayatı kolay, özellikli ve ergonomik olmalıdır.

En azından sistem içerisindeki ön uyanışı sağlayabilirse insanoğlu çok sonraları gerçekleşecek sistem devrimleri sayesinde türünün devamını mutlu ve huzurlu, daha önemlisi hakettiği düzeyde sağlayabilir belkide.
Bağımlılığın en önemli belirtisi inkar etmektir. Ve bağımlılar robottan farksız, ruhsuz, duygusuz ve yine en önemlisi empatiden yoksun kişilerdir. Günümüzdeki sistem bağımlıları asla gerçeği görebilecek kadar gözlerini açamayacaklar. Ve bu saçmalığın devamı için bütün güçlerini kullanmaktan da çekinmeyeceklerdir...
Daha iyi bir nesil için kaybedecek bir şeyi olmayan ömürlerimizi feda etmekten kaçınmamalı ve güçlü olmalıyız. Çünkü savaş başlıyor, sistem çöküyor. Neden bir şeylere yönelmek ve araştırmak için bu yazı senin ilk kırmızı hapın olmasın?

Etiketler:


3 yorum:

İsviçreli Bilim Adamları ve Troll'ler yazamaz.